Electronics.sk

Príbeh Silicon Valley


Nový začiatok - Stanfordská Univerzita. Od tranzistora, cez mikroporocesor po všetko na jednej doske. Pionieri modernej elektroniky osobne.

Silicon Valley - Tvorcovia


Tvorca tranzistora - William Shockley a chlapci z Fairchild. Tranzistorové rádia. Vytvorenie mikroprocesora - tvorca Robert Noyce - posunulo svet do informačnej doby.


Ponuka elektroniky na portáloch: